020 - 3868580 Heeft u een vraag? Bel ons gerust!

sl3

De huisregels van ESFSERVICES verwacht en verplicht haar personeel om volgens instructies zoals in het logboek is opgenomen te werken.
Iedere werknemer dient zich hieraan te houden, ongeacht de locatie waar werkzaamheden verricht worden. Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot schorsing en/of tot ontslag van de medewerker.

Zelfstandigheid
Iedere dag werken de medewerkers van ESFSERVICES in panden van onze opdrachtgevers. De sturing vindt voor een groot deel indirect en op afstand plaats. Wij vinden dat onze medewerkers binnen grenzen vrij moeten zijn om te handelen. Vandaar dat wij , waar mogelijk, werken met zelfstandige teams. Dit vergroot de betrokkenheid, de motivatie, tevredenheid en daarmee dus ook de kwaliteit van onze dienstverlening.
Vaste medewerkers op een object. Tijdens vakantie, ziekte en verlof wordt er voor vast vervanging gezorgd.

ESFSERVICES